Stålbyggnationer

Under hösten 2014 certifierade sig företaget enligt standarden EN 1090-1:2009+A1:2011 som omfattar lastbärande komponenter i stål samt enligt standarden ISO 3834-2:2005 vars processer omfattar tillverkning av detaljer och kompletta enheter inom plåt- och stålkonstruktioner. Företaget omfattas av utförande klasser EXC1 och EXC2, vilket gör att vi får tillverka skärmtak, räcken, hus, kontor, lagerhallar, etc.

Förutom att bygga stålkonstruktioner tillverkar vi även mindre detaljer inom byggindustrin som exempelvis: ingjutningsgods, där krav ställs på utförandeklass EXC 2.

Certifikat

ISO 3834-2:2005

CPR-EGintyg 2020

  

 

Kontakta oss med din offertförfrågan